...
0
Your Cart
0
Your Cart

Privacy Policy and GDPR (EN)

This privacy policy describes how your personal information is collected, used and distributed when you visit or make a purchase from ambracosmetics.eu.

PERSONAL INFORMATION WE COLLECT
When you visit the site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, IP address, time zone, and some cookies installed on your device. In addition, as you browse pages in the site, we collect information about the individual web pages or products you view, what websites or search terms referred you to the site, and information about how you interact with the site. We refer to this automatically collected information as Device Information.
We collect device information using the following technologies:
• Cookies – are data files that are placed on your device or computer and often contain an anonymous unique identifier. For more information about cookies and how to disable cookies check the section below
• actions to track “log files” that appear on the site and data collection, including IP address, browser type, Internet service provider, referral / exit pages and date / time records.
• Tags and pixels – are electronic files used to record information about how you browse the site.

In addition, when you make a purchase or attempt to make a purchase through the site, we collect certain information from you, including your name, billing address, shipping address, email address, and phone number. We refer to this information as Order Information.

When we talk about Personal Information in this privacy policy, we are talking about both device information and order information.

HOW DO WE USE PERSONAL INFORMATION?
We use the order information we collect in general to fulfill orders placed through the site (including processing your payment information, arranging shipping, and providing invoices and / or order confirmations). In addition, we use this Order Information to:
• Communication with you;
In accordance with the preferences you have shared with us, we will provide you with information or advertising about our products or services.

We use the device information we collect to help us monitor potential risks (especially the IP address) and, in general, to improve and optimize our site (for example, by generating analysis of how our customers navigate and interact with the Site and to evaluate the success of our marketing and advertising campaigns).

SHARING PERSONAL INFORMATION & DATA RETENTION
When you place an order through the site, we will retain your order information, which is deemed necessary, for our records, unless and until you ask us to delete that information.
We share personal information deemed necessary with third parties to help us process and deliver your orders, as described above.

We use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site – you can read more about how Google uses your personal information here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy /. You can also opt out of Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Finally, we may also share your personal information in order to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other legal request for the information we receive or to protect us in any other way. Rights.

DO NOT TRACK
Please note that we do not change the data collection and site usage practices when we see the DO NOT TRACK signal in your browser. In this case, only the information necessary to place and process an order will be used, but not Statistical, Functional or Marketing information (profiling).

YOUR RIGHTS
If you are a European resident, you have the right to access the personal information we hold about you and to request the correction, updating or deletion of your personal information.
In addition, if you are a European resident, please note that we process your information in order to fulfill the contracts we may have with you (for example, if you place an order through the site) or to pursue your legitimate interests. business listed above.

CHANGES
We may update this privacy policy from time to time to reflect, for example, changes in our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

CONTACT US
For more information about our privacy practices, if you have questions or would like to make a complaint, please contact us by email at office@ambracosmetics.eu

Cookies

Politica de confidentialitate si protectia datelor (RO)

Această politică de confidențialitate descrie modul în care informațiile dvs. personale sunt colectate, utilizate și distribuite atunci când vizitați sau faceți o achiziție de la ambracosmetics.eu.

INFORMAȚII PERSONALE PE CARE LE COLECTAM
Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dvs., inclusiv informații despre browserul dvs. web, adresa IP, fusul orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv. În plus, pe măsură ce răsfoiți pagini din site, colectăm informații despre paginile web individuale sau produsele pe care le vizualizați, ce site-uri web sau termeni de căutare v-au referit la site și informații despre cum interacționați cu site-ul. Ne referim la aceste informații colectate automat ca Informații despre dispozitiv.
Colectăm informațiile despre dispozitiv folosind următoarele tehnologii:
• Cookie-urile sunt fișiere de date care sunt plasate pe dispozitiv sau pe computer și conțin adesea un identificator unic anonim. Pentru mai multe informații despre cookie-uri și despre modul de dezactivare a cookie-urilor, vizitați http://www.allaboutcookies.org.
• acțiuni de urmărire a “fișierelor de jurnal” care apar pe site și colectarea datelor, inclusiv adresa IP, tipul browserului, furnizorul de servicii Internet, paginile de trimitere / ieșire și inregistarile de dată / oră.
• etichetele și pixelii sunt fișiere electronice utilizate pentru a înregistra informații despre modul în care navigați pe site.

În plus, atunci când efectuați o achiziție sau încercați să faceți o achiziție prin intermediul site-ului, colectăm anumite informații de la dvs., inclusiv numele dvs., adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de e-mail și numărul de telefon. Facem referire la aceste informații ca Informații despre comandă.

Când vorbim despre Informații personale în această politică de confidențialitate, vorbim atât de informații despre dispozitive, cât și de informații despre comandă.

CUM UTILIZAM INFORMAȚIILE PERSONALE ?
Utilizăm informațiile despre comenzi pe care le colectăm, în general, pentru a îndeplini comenzile plasate prin intermediul site-ului (inclusiv procesarea informațiilor dvs. de plată, organizarea transportului și furnizarea de facturi și / sau confirmări de comenzi). În plus, folosim aceste Informații de comandă pentru:
• Comunicarea cu dvs;
În conformitate cu preferințele pe care le-ați împărtășit cu noi, vă vom oferi informații sau publicitate referitoare la produsele sau serviciile noastre.

Utilizăm informațiile despre dispozitiv pe care le colectăm pentru a ne ajuta să monitorizăm potențialele riscuri (în special adresa IP) și, în general, să îmbunătățim și să optimizăm site-ul nostru (de exemplu, generând analize despre modul în care clienții noștri navighează și interacționează cu Site-ul și pentru a evalua succesul campaniilor noastre de marketing și publicitate).

ÎMPARTASIREA INFORMAȚIILOR PERSONALE & RETENȚIA DATELOR
Când plasați o comandă prin intermediul site-ului, vom păstra informațiile dvs. de comandă, considerate Necesare, pentru înregistrările noastre, cu excepția cazului în care și până când ne cereți să ștergem aceste informații.
Împărtășim informațiile personale considerate Necesare cu terțe părți pentru a ne ajuta să procesam si sa livram comenzile dvs, așa cum este descris mai sus.

Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum clienții noștri utilizează Site-ul – puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

În cele din urmă, putem să vă împărtășim și informațiile dvs. personale pentru a respecta legile și reglementările aplicabile, pentru a răspunde la o citație, mandat de căutare sau altă solicitare legală pentru informațiile pe care le primim sau pentru a ne proteja în alt mod drepturile.

DO NOT TRACK
Rețineți că nu modificăm practicile de colectare a datelor și de utilizare a site-ului atunci când vedem semnalul Nu urmăriți (DO NOT TRACK) din browserul dvs. In acest caz, se vor folosi doar informatiile Necesare pentru plasarea si procesarea unei comenzi, dar nu informatiile Statistice, Functionale sau de Marketing (profilare).

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA
Dacă sunteți rezident european, aveți dreptul să accesați informațiile personale pe care le deținem despre dvs. și să cereți corectarea, actualizarea sau ștergerea informațiilor dvs. personale.
În plus, dacă sunteți rezident european, rețineți că vă procesăm informațiile pentru a putea îndeplini contractele pe care le-am putea avea cu dvs. (de exemplu, dacă faceți o comandă prin intermediul site-ului) sau pentru a vă urmări interesele legitime de afaceri enumerate mai sus.

SCHIMBĂRI
Putem actualiza din când în când această politică de confidențialitate pentru a reflecta, de exemplu, modificările aduse practicilor noastre sau din alte motive operaționale, legale sau de reglementare.

CONTACTEAZA-NE
Pentru mai multe informații despre practicile noastre de confidențialitate, dacă aveți întrebări sau dacă doriți să faceți o plângere, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa office@ambracosmetics.eu.

Select Currency
RON Romanian leu
EUR Euro
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.